Попов Володимир Олексійович

Резюме

             Особиста сторінка у Google Академії

         Попов Володимир Олексійович закінчив у 1997 році загальноосвітню школу № 4 у м. Вінниці. Під час навчання у школі був багаторазовим переможцем та призером олімпіад з природничих наук, а саме: 7 клас - 2 місце (міська олімпіада з географії),  8 клас - 1 місце (міська олімпіада з хімії) , 2 місце (міська олімпіада з фізики), 3 місце (обласні олімпіади з фізики та хімії); 9 клас - 2 місце (міська олімпіада з хімії та фізіки), 3 місце (обласна олімпіада з фізики), 10 клас - переможець 1 етапу Всеукраїнської олімпіади Дж. Сороса з фізики,  2 місце (міська олімпіада з хімії та фізіки),  2 місце (обласна олімпіада з хімії), 3 місце (обласна олімпіада з фізіки); 11 клас - 1 місце (міська олімпіада з хімії), 3 місце (міська олімпіада з фізики), 2 місце (обласна олімпіада з хімії), 3 місце (обласна олімпіада з фізики), 2 місце на комплексій дистанційній олімпіаді Московського ДТУ ім. Баумана, що проводилася у м. Вінниці, з математики і фізики.

        У 1997 році вступив до Вінницького державного технічного університету на факультет будівництва та його інженерного і економічного забезпечення, де отримав у 2002 році повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та здобув кваліфікацію магістр будівництва. Паралельно з навчанням в університеті з 21.08.2001 по 01.07.2002 рік за сумісництвом працював на посаді начальника відділу будівництва ДП «Літекс». Після закінчення університету з 2002 по 2005 рік навчався у аспірантурі з відривом від виробництва. Паралельно із навчанням у аспірантурі з 02.07.2002 по 31.07.2005 рік працював у ТОВ «Сармат» (НВО «Завод Аналог») на посаді інженера-конструктора 3-ї категорії, з 01.08.2005 по 30.10.2006 рік – інженера 1-ї категорії за сумісництвом.

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Безфундаментні башти атракціони з високоточним стовбуром» у Відкритому акціонерному товаристві Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського (м. Київ) за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук (ДК № 041075).

Загальний стаж роботи у Вінницькому національному технічному університеті – 16 років, з яких 3 – у аспірантурі із відривом від виробництва, у 2006 – 2007 навчальному році на посаді асистента, у 2007 – 2009 навчальному році на посаді старшого викладача, з 2007 по 2008 рік на посаді молодшого наукового співробітника за сумісництвом, з 2009 по теперішній час обіймає посаду доцента кафедри промислового та цивільного будівництва. На цей час має 46 друкованих наукових праць у фахових виданнях, що відповідають вимогам ВАК, серед яких 2 монографії та 1 навчальний посібник.

З 2006 по 2007 рік за сумісництвом обіймав посаду виконувача обов’язки начальника конструкторсько-технологічного відділу ТОВ «Сармат» (НВО «Завод Аналог»). З 2007 року по 2012 року обіймав посаду начальника відділу комплексного проектування №2 ТОВ «Гервін». З 2015 року по грудень 2017 обіймав посаду головного інженара проектів ПП КБ "Капітель". З 2012 року по теперішній час обіймає посаду начальника відділу комплексного проектування №2 ТОВ «Гервін-Проект». 

У 2011 – 2012 навчальному році у Атестаційній архітектурно-будівельній комісії України викладач Попов В.О. отримав Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця робіт, повязаних із створенням обєктів архітектури в категорії інженер-проектувальник.

У 2018 році підвищив кваліфікацію за напрямом "Інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості" (свідоцтво №00411).

Починаючи з 01.11.2012 і по цей час є дійсним членом Всеукраїнської громадської організації «Гільдія проектувальників у будівництві».

Попов Володимир Олексійович вважає за честь бути учнем відомих науковців України - заслуженого будівельника України, професора Свердлова Володимира Деонисовича та доктора технічних наук, провідного фахівця України в галузі електромагнітних систем Кондратенко Ігоря Петровича.

Доцент кафедри ПЦБ Попов Володимир Олексійович активно займається спортом, має 1 розряд з волейболу та є основним гравцем збірної професорсько-викладацького складу ВНТУ з цього виду спорту.

Сфера наукових інтересів. Попов Володимир Олексійович є фахівцем з моделювання напружено-деформованого стану, проектування і будівництва висотних металевих телекомунікаційних та розважальних споруд, металевих навісів вокзальних комплексів, сталебетонних ємностей для зберігання радіоактивних відходів, промислово-складських будівель з металевим каркасом.

Хоббі. Одним з найулюбленіших занять є промислова робототехніка, інноваційні технології. Попов Володимир Олексійович як відповідальний виконавець з механічної частини проекту приймав участь у розробленні  надлегких комп'ютерно-механізованих роботизованих комплексів для деталізованого комп'ютерного 3D-сканування зразків довільної форми. Як член авторського колективу на чолі з д.т.н. Волковим І.В. та д.т.н. Кондатенко І.П. (НДІ Електродинаміки НАН України) розробляв механічну частину перспективного проекту з індукційного плавлення венеціанського скла. Як керівник авторського колективу приймав участь у розробленні та виготовленні роботизованого макета виробничого підприємства ПАТ "ПлазмаТек".

Гуманітарні науки.  Доц. каф. ПЦБ Попов В.О. є шанувальником і знавцем творчості драматурга і письменника Михайла Опанасовича Булгакова. До 75-річної річниці з дня смерті письменника підготовлено монографію присвячену його кращому закатному роману "Майстер і Маргарита", яка рекомендована до друку кафедрою філософії та гуманітарних наук.